Portfolio

Overheid

 

Projectmanagement van het project Digitalisering van de Personeelsdossiers van alle onderdelen van het Ministerie. Het project was verantwoordelijk voor ministeriebrede logistiek, vervoer, digitalisering, opleidingen, archivering en beheer van 25.000 personeelsdossiers van 120 locaties van de 8 autonome sectoren van het Ministerie. Voor alle betreffende medewerkers zijn opleidingen georganiseerd en uitgevoerd.

Koninklijke Bibliotheek: Het opzetten van een structuur, organisatie en werkwijze om een wereldwijd innovatief bedrijfsvoeringssysteem voor digitale duurzaamheid (het e-Depot) te kunnen laten ontwikkelen. Het namens de opdrachtgever begeleiden van de realisatie van dit systeem door IBM. De Koninklijke Bibliotheek is onder andere verantwoordelijk voor het behoud van het cultureel erfgoed, voor zover dit in Nederland is uitgegeven. Steeds meer wordt uitgegeven materiaal alleen nog digitaal aangemaakt. De KB onderkende de noodzaak van een operationeel depotsysteem. Een dergelijk systeem bestond nog niet. Op basis van theorieƫn van Amerikaanse wetenschappers (die ook bij het project zijn betrokken) en met de hoogstaande kennis van medewerkers van de KB is een operationeel depotsysteem ontwikkeld.

Koninklijke Bibliotheek: Het opzetten van een programma voor inbedding van het systeem voor digitale duurzaamheid (Depot voor Nederlandse Elektronische Publicaties); het coƶrdineren van de uitvoering van de verschillende projecten binnen het programma. Het programma raakte alle hoofdafdelingen van de Koninklijke Bibliotheek. Het betrof zowel de aanpassing van primaire systemen als de invoering van nieuwe procedures en werkwijzen (digitaal materiaal in plaats van papier). Het programma heeft de doelstelling in 1 jaar bereikt.

Ministerie: Het organiseren en managen van het project Digitalisering van de Personeelsdossiers in het kader van de vorming van een Rijksbreed Shared Service Center HRM. Het project was verantwoordelijk voor ministeriebrede logistiek, vervoer, digitalisering, opleidingen en archivering van 45.000 personeelsdossiers van 120 locaties van de 8 autonome sectoren van het Ministerie. Voor alle betreffende medewerkers zijn opleidingen georganiseerd.

Ministerie: Projectmanagement van de verhuizing van 2000 werkplekken inclusief de centrale automatisering en herinrichting van de beheerorganisatie zonder verstoring van de bedrijfsvoering.

Gemeente: Het verder professionaliseren van programmamanagement binnen de gemeente. Het coachen van een gemeentelijke programmamanager bij het herinrichten van zijn programma en het organiseren en uitvoeren van de informatievoorziening.

Project Overview

Vestibulum pulvinar adipiscing turpis vitae at ultris. Itan suspendisse eu lectus dui, vitae lob in ortis lorem cova semper felis. Fusce ravida nibh et ante accusan olestie. Duis convallis semper felis.

Project Details

Share Project

Back-To-Top