Programmamanagement

Programmamanagement is een middel om bedrijfsdoelstellingen te concretiseren en vervolgens te realiseren.

Wij verstaan onder een programma ‘een tijdelijk geheel van samenhangende projecten en vereiste organisatieveranderingen om een strategisch doel te bereiken’. De verantwoordelijkheid voor het behalen van individuele, van tevoren afgesproken projectresultaten ligt bij projectmanagers. Het organiseren, richting geven, monitoren en bijsturen van het projectenportfolio is de verantwoordelijkheid van de programmamanger.

REFERENTIES

Back-To-Top